1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme Yalı Mevkii Gümüşlük- Bodrum/ MUĞLA adresinde yerleşik SEVDA ÖNTÜRK (bundan sonra cadı olarak anılacaktır.) İle “üye” veya “ziyaretçi” olarak cadi.com.tr (bundan sonra site olarak anılacaktır) Adlı internet sitesi/mobil uygulamasını kullananlar arasındadır.

 

cadi.com.tr’nin tüm hakları ve yürütülmesi sorumluluğu cadı’ya aittir. İşbu sözleşmede cadı, üye ve ziyaretçi ayrı ayrı taraf, birlikte taraflar şeklinde anılacaktır.

 

2. AMAÇ ve KONU

 

İşbu Sözleşme ile cadı’nın sahip olduğu cadi.com.tr adlı internet sitesi veya bunu mobil uygulamasının üye veya ziyaretçi tarafından kullanım şartları belirlenmektedir.

 

İşbu sözleşme kabul edilmeden site veya bunun mobil uygulamasının kullanılması mümkün bulunmamaktadır. İşbu sözleşmenin üye veya ziyaretçi tarafından kabulü ile, üye veya ziyaretçiler site veya mobil uygulamanın şartları/kuralları ile sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt edilmiş olurlar.

 

3. TANIMLAR (Tanımlar aşağıda belirtilenler dışında aynıdır)

 

Üye: İşbu sözleşmeyi onaylayarak ve kişisel bilgilerini vermek suretiyle siteye veya mobil uygulamaya kayıt olan kullanıcılar.

 

Ziyaretçi: işbu sözleşmeyi onaylamakla birlikte siteye veya mobil uygulamaya üye olmayan ama site hizmetlerinden sınırlı biçimde yararlanan kişiler.

 

Haklar: Fikri mülkiyet hakları ile sınai mülkiyet haklarının tümü.

 

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1- Üye ve Ziyaretçiler, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve site veya mobil uygulamaya ilişkin bu sözleşmede yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

 

4.2- Üye ve Ziyaretçiler, cadı tarafından site veya mobil uygulamada sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, yasalara aykırı bir şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3. Şahısların/kurum veya kuruluşların kullanımına sunamaz, kiralama, satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca üye ve ziyaretçiler başkalarının hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

 

4.3- Site/mobil uygulama üyeliği, kişiye özeldir. Üye, üyeliğini başkasına ödünç veremez, devredemez. Bu durumda oluşabilecek olan uyuşmazlıklardan ve taleplerden cadı veya cadi.com.tr sorumlu değildir.

 

4.4- Ziyaretçi ve/veya Üye, siteye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal siteye bildirmeyi; cadı veya cadi.com.tr’nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı hesaplarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca üye seçtiği şifre ile ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

 

4.5- Üye veya ziyaretçi, cadi.com.tr üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer üye veya ziyaretçileri yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

 

4.6- Üye veya Ziyaretçi, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin cadı veya cadi.com.tr ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

 

4.7- Üye veya Ziyaretçi, cadi.com.tr'yi ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, burada ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Sitenin bu amaçlarla kullandığını tespit etmesi halinde cadi'nin Üyelerin Üyeliklerine son verme ve/veya içeriklerini yayından kaldırma hakkına saklıdır.

 

4.8- Üye veya ziyaretçi, konusu suç olan mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını: diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9- cadı’ya ait cadi.com.tr web sitesi, mobil uygulamasında yer alan cadi.com.tr veya cadı logosu ve ismi ile bu platformlardaki içeriklerin tüm hakları cadı’ya aittir. Üye veya ziyaretçi, bu platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri (logo isim dahil her türlü içerik) kısmen veya tamamen kopyalamaz, çoğaltamaz, değiştiremez ya da cadı'nın yazılı izni olmaksızın herhangi bir yöntemle kullanamaz.

 

4.10- cadi.com.tr'nin site içerisinde sunulan (üye veya ziyaretçilerin gönderdiği içerikler dahil) bilgi ve içerikleri değiştirme ve kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Üye veya ziyaretçi bu durum nedeniyle herhangi bir hak veya itiraz ile tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

 

4.11- cadi.com.tr üyelerinin (tek tek, gruplar halinde veya tamamının) üyeliğini ve faaliyetlerini dilediği ölçüde ve önceden haber vermeksizin kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

 

4.12- cadı ve cadi.com.tr bu sözleşmesinin koşullarında, cadi.com.tr alan adlı internet sitesinde ve bu internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar cadi.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş değiştirilmiş ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 

4.13- cadi.com.tr ileride ücretli hizmetler sunabilir. Bu durumda Üye arzu ederse ödeme yaparak bu hizmetlerden faydalanabilecektir. Ücretli hizmetler sunulması halinde, ilgili hizmetlere ait koşullar işbu sözleşmeye eklenecektir ve satış sürecinde Üye"nin onayına sunulacaktır.

 

4.14- Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için, beyan ettikleri posta ve e-posta adreslerini, yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa dahi tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

 

4.15- Üye'nin, şifresini unutması durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Üye"nin kayıtlı e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

 

4.16- Sitenin birçok yerinden başka sitelere link verilebilir. cadi.com.tr, hiçbir şekilde link verdiği hatta tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, güvenlik ve gizlilik ilkelerinden ve içeriğinden sorumlu değildir.

 

4.17- Teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetin verilememesi durumunda cadi.com.tr aksaklığın giderilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Üyenin kendi koşullarındaki teknik aksaklıkları yüzünden kaynaklanan veya deprem, sel vb. doğal afetler sonucu meydana gelebilecek aksaklıklardan cadi.com.tr sorumlu tutulamaz.

 

 

4.18- Üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. cadi.com.tr verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve sorunlardan cadi.com.tr sorumlu değildir.

 

4.19- İçeriğin bir kısmı veya tamamı, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, cadi.com.tr'nin önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz. İçeriğin, herhangi bir amaçla, cadi.com.t"nin önceden açık yazılı izni olmaksızın Üye tarafından kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Üye, İçeriği kopyalayarak veya başka şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya diğer Sanal Ortamlar"da veya başkaca bir ortamda (tv, kitap, dergi vb.) kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

 

4.20- İnteraktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden cadi.com.tr hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

4.21- cadi.com.tr değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.

 

4.23- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin cadi.com.tr tarafından sonlandırılması durumunda cadi.com.tr'den herhangi bir hak talep edemez.

 

4.24- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu sözleşmedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle:

  • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zarari cadı veya cadi.com.tr'den talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla cadı veya cadi.com.tr'yi sorumlu tutamayacağını,
  • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı derhal ve defaten gidereceğini, gidermemesi nedeniyle cadı veya cadi.com.tr tarafından karşılanacak zararın ödendiği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edilmesini,
  • İhlal nedeniyle cadı veya cadi.com.tr'nin adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, bu para cezasını fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edilmesini,
  • İhlali nedeniylecadı veya cadi.com.tr'nin doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte cadı ve cadi.com.tr'ye defaten ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

 

Cadı veya cadi.com.tr ile üye veya ziyaretçi bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Üye veya ziyaretçi cadı veya cadi.com.tr tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle,cadı veya cadi.com.tr ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal ve defaten tazmin etmeyi ve cadı veya cadi.com.tr tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6- İHTİLAF

 

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri ile icra daireleri görev ve yetkili olacaktır.

 

7- EKLER

 

Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, üye veya ziyaretçinin bu sözleşmesi kabulü ile birlikte, Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni de kabul edilmiş sayılacaktır.

 

8- YÜRÜRLÜK

 

Üye veya ziyaretçi, bu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme kabul edildiği anda akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

EKLER

 

1. Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi

2. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni